elektronická spisová služba pro školy
487 722 291

Zákon DEPO nabývá účinnosti - školy čeká stejná povinnost o rok později

Dne 1.února 2022, vstupuje v účinnost tzv. zákon DEPO, který se bude za rok týkat i všech škol. Zákonem se mění přes 160 právních předpisů a prohlubuje elektronizaci veřejné správy v zemi.

Elektronizace postupů orgánů veřejné správy je klíčem k zásadní proměně vztahů mezi veřejností a správními orgány, ale i pro vlastní činnost správních orgánů v rámci digitalizovaných agend jako takovou. Bez důsledné elektronizace nebude možné dosáhnout stavu, kdy bude veřejná správa skutečně sloužit potřebám lidí a právnických osob.

Zákon mimo jiné do praxe přináší novou koncepci využívání údajů ze základních registrů a agendových informačních systémů v rámci sdílení dat mezi orgány veřejné moci, bezpečné využívání cloud computingu orgány veřejné správy a také novou formu realizace petičního práva v podmínkách informační společnosti odpovídající 21. století.

Kromě toho umožní soukromoprávní komunikaci datovými schránkami a zavede efektní způsob využití údajů z informačních systémů veřejné správy pro účely soukromoprávních uživatelů.

Úřady mají také nyní povinnost publikovat data ze své úřední desky ve strojově čitelném formátu v Národním katalogu otevřených dat. To přispěje k větší transparentnosti jednání veřejných institucí.

Data také mohou sloužit k dalšímu zpracování nevládním organizacím i soukromým firmám. Novinky čekají úředníky také při práci s digitálními dokumenty. Nově je povinné (mimo už stávající případy) opatřovat kvalifikovanou elektronickou pečetí a časovým razítkem i tzv. „Osvědčení o digitálním úkonu“, které musí být automatizovaně vystaveno na každý úspěšně realizovaný digitální úkon.

Zákon má postupnou účinnost, některé jeho důležité části začnou platit až v průběhu dalších let.

To se týká například rozšíření počtu uživatelů datové schránky o všechny podnikající osoby od roku 2023, nebo například kontrola řidičů bez nutnosti prokazovat se řidičským průkazem.

Všechny obce budou muset nejpozději k 31. prosinci 2023 přejít na elektronický způsob vedení spisové služby se všemi zákonnými náležitostmi.

Školy čeká stejná povinnost o rok později.

depo.jpg

 

 

 

 

 

Zdroj: Gordic.cz

 

 

 

 

 

All Rights Reserved HAiDA s.r.o. © 2021, Webdesign by LE CLAVERA s.r.o.

Informace o cookies

Když kliknete na „Přijmout všechny soubory cookie“, poskytnete tím souhlas k jejich ukládání na vašem zařízení, což pomáhá s navigací na stránce, s analýzou využití dat a s našimi marketingovými snahami.

Nastavení cookies


Používáme následující soubory cookies

Při návštěvě jakékoli webové stránky je pravděpodobné, že stránka získá nebo uloží informace na vašem prohlížeči, a to většinou ve formě souborů cookie. Můžou to být informace týkající se vás, vašich preferencí a zařízení, které používáte. Většinou to slouží k vylepšování stránky, aby fungovala podle vašich očekávání. Informace vás zpravidla neidentifikují jako jednotlivce, ale celkově mohou pomoci přizpůsobovat prostředí vašim potřebám. Respektujeme vaše právo na soukromí, a proto se můžete rozhodnout, že některé soubory cookie nebudete akceptovat. Když kliknete na různé tituly, dozvíte se více a budete moci nastavení změnit. Nezapomínejte ale na to, že zablokováním některých souborů cookie můžete ovlivnit, jak stránka funguje a jaké služby jsou vám nabízeny.

Tyto cookies jsou nezbytné k tomu, aby Webové stránky fungovaly, takže není možné je vypnout. Většinou jsou nastavené jako odezva na akci, kterou na Webových stránkách sami provedete, jako je např. bezpečnostní nastavení, přihlašování, vyplňování formulářů. Prohlížeč můžete nastavit tak, aby blokoval soubory cookies nebo o nich posílal upozornění. Mějte na paměti, že některé stránky bez těchto souborů nebudou fungovat. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě. Tyto cookies můžeme nastavovat my nebo poskytovatelé třetí strany, jejichž služby na stránkách používáme. Tyto soubory cookies neukládají žádné informace přiřaditelné ke konkrétní osobě.
Tyto cookies slouží ke zlepšení fungování Webových stránek. Umožňují nám rozpoznat a zjistit počet návštěvníků a sledovat, jak návštěvníci používají Webové stránky. Pomáhají nám zlepšovat způsob, jakým Webové stránky fungují, například tak, že umožňují uživatelům snadno najít to, co hledají. Tyto cookies neshromažďují informace, které by dokázaly identifikovat Vaši osobu. Pomocí těchto nástrojů analyzujeme a pravidelně zlepšujeme funkcionalitu našich Webových stránek. Získané statistiky můžeme použít ke zlepšení uživatelského komfortu a abychom učinili Vaši návštěvu Webových stránek zajímavější pro Vás jako uživatele.